Nasze wartości

Nasze wartości

Wspólnie wyłoniliśmy wartości, które są ważne dla osób w naszych zespołach i jednocześnie są kluczowe dla nieprzerwanego rozwoju Tidio. Ich realizację aktywnie staramy się wspierać, ponieważ to właśnie wokół nich kształtuje się nasza kultura.

Wspólnie wyłoniliśmy wartości, które są ważne dla osób w naszych zespołach i jednocześnie są kluczowe dla nieprzerwanego rozwoju Tidio. Ich realizację aktywnie staramy się wspierać, ponieważ to właśnie wokół nich kształtuje się nasza kultura.

Validate quickly

Jesteśmy nastawieni na nieustanną i efektywną weryfikację hipotez; wierzymy, że porażki to po prostu testy dające nam możliwość wyciągania odpowiednich wniosków. Do wniosków tych podchodzimy konstruktywnie, korzystając z nich jako z zasobu wiedzy możliwej do wykorzystania w kolejnych... eksperymentach. To podejście stanowiło punkt wyjściowy rozwoju Tidio i nadal jest jedną z głównych sił napędowych firmy, pozwalając na płynne identyfikowanie najskuteczniejszych rozwiązań i odrzucanie słabszych.

Develop yourself

Tidio stawia na transparentność informacji, płynny przepływ wiedzy i kulturę mentoringu, w ramach której możemy nawzajem się inspirować i nieustannie od siebie uczyć, bez względu na poziom doświadczenia i stanowiska. Ważna jest dla nas otwartość na feedback, ponieważ konstruktywna... wymiana informacji jest podstawą rozwoju. Jednocześnie zachęcamy ludzi do zdobywania wiedzy oferując szkolenia i wyjazdy na konferencje, dając dostęp do najnowszych technologii, dzieląc się ciekawymi publikacjami w Bibliotece Tdio czy oferując przejrzysty program rozwoju stanowisk. Wspieramy się w rozwoju mając na horyzoncie istotny cel: musimy być najlepsi w tym co robimy, ponieważ Tidio konkuruje globalnie, z najlepszymi światowymi graczami w branży.

Play for the team

Zgrany zespół zawsze wie, do jakiej gra bramki i że gra do niej wspólnie. Budujemy środowisko, w którym każdy może rozwijać swoje indywidualne zdolności, ale działając, pracujemy wspólnie z innymi na rzecz realizacji jednego celu. Otwarta komunikacja panująca w Tidio oraz fakt kr...eowania przez nas autorskiego produktu powodują, że ludzie łatwo mogą dostrzec efekty swojej pracy, na bieżąco śledzą rozwój produktu oraz środowiska wokół niego, w efekcie płynnie organizując się wokół wspólnych zadań.

Be data obsessed

W podejmowaniu decyzji zawsze staramy opierać się na obiektywnych danych, które pozwalają nam konstruktywnie podchodzić do analizy problemów i stanowią decydujący argument w burzach mózgów i dyskusjach. Będąc zorientowanymi na dane, wciąż poszukujemy nowych źródeł informacji i moż...liwości testowania i weryfikowania naszych pomysłów. Krytyczne myślenie i koncentrowanie się na tym, co obiektywne i mierzalne, jest dla nas jednym z wyznaczników profesjonalizmu.

Be fair

Naszym celem jest inspirowanie ludzi do odpowiedzialnego i etycznego podejścia do innych: dotyczy to zarówno relacji wewnątrz zespołów jak i podejścia do naszych klientów, partnerów biznesowych i kandydatów do pracy. Potrafimy przyznać, że nie zawsze wszystko wiemy, ale zawsze kierują n...ami dobre intencje i szacunek do drugiej osoby. Tym samym budujemy atmosferę zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a w takich warunkach dużo łatwiej jest mówić o swoich oczekiwaniach, konstruktywnie dyskutować i dzielić się wiedzą.

Customer first

Nadrzędnym celem Tidio jest oferowanie klientom najlepszego produktu, dającego im doskonałe doświadczenia użytkowania oraz możliwość osiągania sukcesów biznesowych. Poza dopracowanym rozwiązaniem live- chatowym oferujemy im zaangażowane wsparcie techniczne, oferujące tę samą jakość ...interakcji i pomocy każdemu klientowi, bez względu na rodzaj planu, z którego korzystają. Każdy w Tidio ma świadomość kim są nasi klienci, że to dzięki nim znajdujemy się tu, gdzie jesteśmy i że przy ich wsparciu wciąż rośniemy!

A-Players play with A-Players

Zawsze staramy się współpracować z osobami lepszymi od siebie, od których możemy się uczyć i które potrafią zarazić nas swoją pasją, ambicją i kreatywnością myślenia. Chcemy, aby zespoły były budowane przez osoby, które nie tylko utożsamiają się z naszymi wartościami, ale tak...że będą wzbogacać naszą kulturę dzięki swoim indywidualnym doświadczeniom i własnej perspektywie patrzenia na świat. Najatrakcyjniejszym benefitem jaki możemy zaoferować jest możliwość pracy z najlepszymi!

Stay focused

Koncentrując się na jednym produkcie oraz na jednej grupie jego odbiorców wciąż doskonalimy nasze rozwiązania oraz możemy uważniej wsłuchiwać się w potrzeby klientów. Organizując pracę w Tidio stosujemy “team empowerment”, dzięki czemu zespoły samodzielnie wyznaczają sobie c...ele, które uważają za najistotniejsze z punktu widzenia swojego oraz firmy i które zamierzają osiągnąć w najbliższym czasie. Zadań zawsze jest mnóstwo, więc samodzielnie nadajemy im priorytety i decydujemy, na które warto poświęcić czas i energię.

Brzmi jakbyś czytał o sobie? Świetnie!